Kuřátka (9. třída)

Kuřátka - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:

Učitelky: Ivona Čajková, Veronika Křížová

Charakteristika třídy:

Ve školním roce 2017/2018 je ve třídě KUŘÁTEK zapsáno 27 dětí ve věku 2,5 – 5 let,

15 chlapců a 12 děvčat. 14 dětí přešlo ze třídy Berušek, 13 dětí je nových.


Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem SPOLEČNĚ SI HRÁT, OBJEVOVAT, POZNÁVAT. Tématické celky rozpracováváme do bloků, které dále

rozpracováváme do konkrétních cílů, námětů a realizací. Cíle třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období,

z možností, zájmů a individuálních potřeb dítěte.


Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Nově příchozím dětem umožňujeme postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Rozvíjíme sebeobslužné činnosti, jemnou i hrubou motoriku, základy společenského chování ( oblékání, hygienické návyky, správné držení kreslícího materiálu a lžíce, pohybové hry, cvičení v tělocvičně, zdravení, poděkování...). Průběžně zařazujeme preventivní logopedické chvilky.


Pitný režim je zajištěn během celého dne. Děti si napouštějí nápoje z volně přístupné várnice s výpustí do vlastních hrnečků.


O činnostech ve třídě jsou rodiče informováni na nástěnce v šatně a na webových stránkách třídy.

Související články:

Aktuální téma výchovně vzdělávac...

Naše fotogalerie:

08.06.2018 Beseda s hasiči
21.05.2018 Muzikoterapie - putování Afrikou
16.04.2018 Olympiáda PEZ
20.03.2018 Vítání jara
14.03.2018 V knihovně
25.01.2018 Zimní olympijské hry v naší školce
15.01.2018 Putování Afrikou - muzikoterapie
14.12.2017 Vánoční besídka a tvoření
05.12.2017 Čertovský týden
19.10.2017 Hrabání listí
17.10.2017 Podzimní hry
27.09.2017 Zdravík a zvířátka
09.09.2017 První dny ve školce
21.12.2001 Vánoční nadílka