Kuřátka (9. třída)

Kuřátka - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:

Učitelky: Ivona Čajková, Veronika Křížová

Charakteristika třídy:

Ve školním roce 2017/2018 je ve třídě KUŘÁTEK zapsáno 27 dětí ve věku 2,5 – 5 let,

15 chlapců a 12 děvčat. 14 dětí přešlo ze třídy Berušek, 13 dětí je nových.


Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem SPOLEČNĚ SI HRÁT, OBJEVOVAT, POZNÁVAT. Tématické celky rozpracováváme do bloků, které dále

rozpracováváme do konkrétních cílů, námětů a realizací. Cíle třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období,

z možností, zájmů a individuálních potřeb dítěte.


Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Nově příchozím dětem umožňujeme postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Rozvíjíme sebeobslužné činnosti, jemnou i hrubou motoriku, základy společenského chování ( oblékání, hygienické návyky, správné držení kreslícího materiálu a lžíce, pohybové hry, cvičení v tělocvičně, zdravení, poděkování...). Průběžně zařazujeme preventivní logopedické chvilky.


Pitný režim je zajištěn během celého dne. Děti si napouštějí nápoje z volně přístupné várnice s výpustí do vlastních hrnečků.


O činnostech ve třídě jsou rodiče informováni na nástěnce v šatně a na webových stránkách třídy.

Související články:

Aktuální téma výchovně vzdělávac...

Naše fotogalerie:

14.12.2017 Vánoční besídka a tvoření
05.12.2017 Čertovský týden
23.10.2017 Beseda s ornitologem p. Bartlem
19.10.2017 Beseda s ornitologem p. Bartlem
19.10.2017 Hrabání listí
17.10.2017 Podzimní hry
27.09.2017 Zdravík a zvířátka
19.09.2017 Beseda s panem Bartlem
18.09.2017 Beseda s p. Bartlem
09.09.2017 První dny ve školce