Rybičky (8. třída)

Rybičky - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:

Učitelky: Radka Němcová, Adéla Marethová

Charakteristika třídy:

V letošním školním roce je v naší třídě zapsáno 27 dětí, 15 chlapců a 12 děvčat. Jeden má odklad školní docházky, jeden je podzimní a 25 ve věku předškolních dětí. Všechny děti už naši MŠ navštěvovaly.

Pracujeme podle ŠVP Společně si hrát, objevovat a poznávat. Třídní vzdělávací program si zpracováváme samy, dle aktuálních potřeb dětí, plánujeme do bloků, blok není časově omezen.

U dětí se zaměřujeme na celkovou připravenost na vstup do ZŠ, prohlubujeme jejich zvídavost a zájem o svět kolem nás.

Každé liché pondělí chodíme do tělocvičny.

V prvním pololetí s dětmi absolvujeme plavecký kurz ve Vyškově. Během roku také navštívíme divadla, kulturní akce, výlety.

Seznamujeme děti hravou formou s angličtinou, aby tak získaly pozitivní vztah k jinému (cizímu) jazyku.

Ve třídě se řídíme podle pravidel, na kterých jsme se s dětmi domluvily, děti se také snažíme vést k samostatnému řešení problémů.

Vedeme děti k samostatnosti a správné sebeobsluze.Související články:

ČERVEN
Květen
Duben
Březen
Únor
Leden
Prosinec
Listopad
Říjen
Září

Naše fotogalerie:

29.05.2018 Beseda s policisty
23.05.2018 Muzikoterapie ... putování Afrikou
22.05.2018 Nábor k fotbalistům
18.05.2018 Divadlo Radost
19.04.2018 Den Země
23.03.2018 Oslavy 50.let
23.03.2018 Oslavy II.
21.02.2018 Karneval v rybičkách
25.01.2018 Zimní hry - olympiáda v MŠ
25.01.2018 Radovánky ve sněhu :)
16.01.2018 Muzikoterapie ... výlet do Afriky
21.12.2017 Ježíšek v rybičkách
15.12.2017 Besídka Kouzlo vánoc
24.10.2017 Drakiáda s rodiči (podzimní tvoření)
18.10.2017 Podzimní hry
17.10.2017 Výlet Rajhrad
16.10.2017 Hry s přírodninami
29.09.2017 Plavání
25.09.2017 Pohádka Zdravík a Jedlík
20.09.2017 Ovoce plné vitamínů
19.09.2017 Beseda s p.Bartlem