Myšky (7. třída)

Myšky - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:
Jedeme na výlet

učitelky:

Mgr. Tereza Vejdová, Bc. Monika Flosslerová

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

V 7. třídě „Myšiček“ je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 26 dětí - 11 chlapců a 15 děvčat. Ve třídě jsou budoucí prvňáčci, děti podzimní a dvě děti s odkladem školní docházky.

Třídní vzdělávací program navazuje na školní vzdělávací program "Společně si hrát, objevovat, poznávat", který je obohacen o dílčí projekty "Chceme žít zdravě" a "Modrá planeta". Nabízené integrované bloky rozpracováváme do konkrétních cílů, námětů, realizací. Často zařazujeme logopedické chvilky jako prevenci logopedické péče ve třídě.

Každý integrovaný blok písemně hodnotíme, přičemž vycházíme z poznámek, které si průběžně zaznamenáváme. Dále vycházíme z diagnostických listů, do nichž zaznamenáváme 3x ročně. Při výchovné práci vycházíme ze zkušenosti dětí, z aktuálních situací jak je MŠ přináší. Uplatňujeme metody založené na individuálním přístupu a prožitkovém učení. Snažíme se umožňovat dětem vnímat svět se všemi souvislostmi. Postupně děti učíme hlavně samostatnosti, komunikačním a sociálním dovednostem. S dětmi pracujeme systematicky a připravujeme je do základní školy ve všech oblastech. Větší péči v tomto směru věnujeme dětem s odkladem školní docházky.

V průběhu celého školního roku s dětmi oslavujeme jejich narozeniny. Během celého dne je ve třídě, i při pobytu na školní zahradě zajištěn pitný režim.

Související články:

ČERVEN
KVĚTEN
DUBEN
BŘEZEN
DUBEN
ÚNOR
LEDEN
PROSINEC
LISTOPAD
ŘÍJEN
ZÁŘÍ

Naše fotogalerie:

14.06.2018 Beseda s panem včelařem
14.06.2018 Beseda s panem včelařem II
14.06.2018 Beseda s panem včelařem III
13.06.2018 Výlet do Slavkova
01.06.2018 Den dětí
28.05.2018 Muzikoterapie "Afrika"
28.05.2018 Den fotbalu
18.05.2018 Divadlo Radost
15.05.2018 Stavíme a tvoříme
09.05.2018 Návštěva policie v MŠ
20.04.2018 Stavíme ve třídě
20.04.2018 Hrajeme si a pozorujeme venku
19.04.2018 oslavy Dne Země
16.04.2018 PEZ olympiáda
06.03.2018 plavání
06.03.2018 Maškarní bál
06.03.2018 Hry ve třídě
26.01.2018 1. lekce plavání
24.01.2018 Zimní olympiáda na zahradě
23.01.2018 Muzikoterapie - Afrika
17.01.2018 Hrajeme si na Eskymáky
16.12.2017 Návštěva Mikuláš
30.10.2017 Tvoření s rodiči
30.10.2017 Zkus to zdravě!
30.10.2017 Podzimní hra na zahradě školky
22.09.2017 Olympiáda v Tučapech
21.09.2017 Výlet do Rajhradu
19.09.2017 Hry ve třídě
18.09.2017 U pana Bartla
13.09.2017 První týden v myškách

Soubory ke stažení: