Žabičky (6. třída)

Žabičky - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:

Učitelky: Bc. Chalupová Marta, Iveta Kolaříková

Asistent pedagoga : Jana Kyjovská

V letošním školním roce navštěvuje třídu ,, žabiček" 26 dětí ve věku 3,2 – 5let. Šest dětí nastoupilo do MŠ  z rodinného prostředí, skupina 20-ti dětí spolu tvořily třídu již v loňském roce. Složení třídy – 10 děvčat a 16 chlapců.

Třída se nachází v prvním patře, je přizpůsobena věku a potřebám dětí jak svojí velikostí, tak i vybavením. Je vybavena účelově sestaveným nábytkem, který umožňuje dětem hrát si v různých koutcích (centrech) a rozvíjí jejich spontánnost. V přízemí budovy má třída svoji šatnu s informační nástěnkou, kde jsou rodiče průběžně informováni o dění a činnostech ve třídě, ale i o akcích pořádaných MŠ.

Usilujeme, aby se nově příchozí děti v kolektivu cítily dobře, a co nejdříve se zadaptovaly. Proto dbáme na dodržování společně stanovených pravidel kolektivního soužití.  Naší snahou, je položení základů k budování pěkných kamarádských vztahů.  Zaměřujeme se i na společenské návyky a pěknou komunikaci dětí mezi sebou, ale i s dospělými.
U dětí podporujeme jejich spontánost, zvídavost a snažíme se, abychom jim zajistily podmínky pro dostatek pohybu.
Proto jsou samozřejmostí každodenní tělovýchovné chvilky nebo pohybové hry. V sudé týdny máme k dispozici vždy ve středu tělocvičnu ZŠ. Pobyty venku probíhají každý den a za každého počasí.

Správná životospráva dětí je zajišťována také pestrou, chutnou a zdravou stravou. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu samoobslužně (celodenně prostřednicvtvím várnice s výpustí). 

Abychom seznámily s pokroky  dětí  vás rodiče popř. společně vyřešily nastalé problémy, máte k dispozici ,,konzultační hodiny" po domluvě s některou s učitelek třídy.  Pro utvoření pěkných vztahů mezi vámi a školou, které jsou pro nás velmi důležité, pořádáme v rámci třídy i různá setkání a besídky několikrát během školního roku. 
Na spolupráci s vámi se těší kolektiv pí. učitelek ze,,žabiček".


Související články:

Kamarádi

Naše fotogalerie:

19.06.2018 Kdo si kreslí nezlobí-kreslíme na silnici
07.06.2018 Indiáni
06.06.2018 Oslava narozenin
01.06.2018 Den dětí - O Budulínkovi
24.05.2018 Muzikoterapie - nástroje
24.05.2018 Skupinová práce - semafor
23.05.2018 Divadlo Radost-Jája a Pája
21.05.2018 Výlet Jalový dvůr
24.04.2018 Návštěva pekařství u Halouzků
19.04.2018 Den Země na školní zahradě
12.04.2018 Olympiada Pez
09.04.2018 Divadlo v Záložně
03.04.2018 Březen
20.03.2018 Nesem nesem Smrtku
16.03.2018 Výstava - Stará radnice
09.03.2018 Návštěva knihovny
02.03.2018 Hrajeme si ve třídě
23.02.2018 Karneval
08.02.2018 Sněhuláčí školka
02.02.2018 Víme co si oblékáme
30.01.2018 Sférické kino
24.01.2018 Zimní olympiáda v MŠ 2018
17.01.2018 Zimní radovánky
16.01.2018 Muzikoterapie - výlet do Afriky
04.01.2018 Tři králové
21.12.2017 Vánoční koledování a nadílka od Ježíška
19.12.2017 Vánoční besídka
19.12.2017 Zimní radovánky
15.12.2017 Pracujeme s interaktivni tabuli
12.12.2017 Vánoční pohádka
05.12.2017 Přišel k nám čert s Mikulášem...
01.11.2017 Tvoření s rodiči
18.10.2017 Cvičíme s radostí
18.10.2017 Šel zahradník do zahrady
12.10.2017 Kouzelník v MŠ
26.09.2017 Projekt Zdraví dětem
19.09.2017 Beseda s p. Bartlem
17.09.2017 Kdo si hraje nezlobí
06.09.2017 Po prázdninách v žabičkách
00.00.0000
00.00.0000