Medvídci (5. třída)

Medvídci - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:

Učitelky: Helena Šmerdová, Eva SkřivánkováAsistent pedagoga : Aneta Juráčková


Charakteristika třídy:

V 5. třídě Medvídků je v letošním školním roce přihlášeno 24 dětí, z toho 13 chlapců a 11 děvčat ve věku 2 roky 8 měsíců – 4 roky 4 měsíce. Dvacet děti již v loňském roce tuto třídu navštěvovalo. Tři děti jsou mladší než tři roky – dosáhnou věku 3 let do prosince 2017. Do třídy je zařazen integrovaný chlapec ,kterému individuální péči bude poskytovat asistentka pedagoga.

Pro nové děti bude velice důležité adaptační období, kdy se budeme snažit jim zpříjemnit pobyt v MŠ, navodit pohodovou atmosféru, aby se děti cítily dobře a pomáhat jim zvládat odloučení od rodičů. Děti si budou zvykat na režim dne v naší třídě.  U všech  budeme rozvíjet sebeobsluhu – povedeme je ke stále větší samostatnosti při oblékání, hygieně a stolování. Budeme pokračovat v dodržování nastolených třídních pravidel usnadňujících dětem společné soužití ve třídě. Během dne dohlížíme na pitný režim.

Pracovat budeme podle Třídního vzdělávacího programu navazujícího na Školní vzdělávací program. Jeho cílem je vytvořit všem dětem příjemné prostředí a optimální podmínky pro jejich aktivní rozvoj a schopnosti učení. Budeme zařazovat preventivní logopedické chvilky k rozhýbání mluvidel a rozvoji komunikačních dovedností.

Důležitý je pro nás osobní kontakt s rodiči a úzká spolupráce s nimi. Informujeme rodiče o dění ve třídě formou informační nástěnky v šatně a umožňujeme jim individuální pohovor o jejich dítěti. Pokroky dětí zapisujeme do záznamových listů, z jejichž výsledků vycházíme při dalším individuálním vzdělávání.

  Související články:

Témata výchovně vzdělávací práce

Naše fotogalerie:

07.06.2018 Výlet
28.05.2018 Besídka k Svátku matek
19.04.2018 S koníkem Maxíkem
18.04.2018 Den Země
12.04.2018 Olympiáda PEZ
20.03.2018 Vítání jara
23.02.2018 Karneval
23.01.2018 Zimní olympiáda
17.01.2018 Zimní radovánky ve sněhu
21.12.2017 Vánoční nadílka
18.12.2017 Vánoční besídka
15.12.2017 Zdobíme perníčky
14.12.2017 Další oslavy
05.12.2017 Mikulášská nadílka
30.11.2017 Magic box
17.11.2017 Listopadové narozeniny
14.11.2017 Pouštění draka
01.11.2017 Podzimní tvoření s rodiči
31.10.2017 Slavíme narozeniny ...
25.10.2017 Hrátky s listím ve třídě
24.10.2017 Podzimní hry s listím
16.10.2017 Podzimní hry na zahradě
12.10.2017 Kouzelník Katonas
27.09.2017 Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa
21.09.2017 Beseda s panem Bartlem
06.09.2017 Sešli jsme se po prázdninách