Berušky (4. třída)

Berušky - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:
Co se děje v trávě

UČITELKY Věra Babyrádová, Šárka Rožnovská

Chůva : Lenka Chromá

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

V letošním školním roce 2017/2018 je v naší třídě zapsáno 24 dětí ve věku od 2 do 4 let, z toho 10 chlapců a 14 dívek. Všechny děti jsou nově příchozí.
Vzhledem k nízkému věku dětí je ve třídě přítomna i chůva.

Zaměříme se především na adaptaci dětí v novém prostředí a na vytvoření vhodných podmínek, aby adaptace proběhla bez sebemenších problémů.
Bereme ohled na individuální potřeby každého dítěte.
Dětem budou nabízeny vhodné hračky, sportovní náčiní, dětské hudební nástroje a další materiály.
Dále se zaměříme na vytvoření zakládů pro další osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji osobnosti dítěte. A to vše za spolupráce s rodiči.Naše fotogalerie:

20.04.2018 Hrajeme si na zahradě
19.04.2018 Poprvé v tělocvičně
18.04.2018 Den Země
12.04.2018 Olympiáda PEZ
27.03.2018 Hody, hody, doprovody
20.03.2018 Vítání jara
15.03.2018 Cesta do pohádky
14.03.2018 Únor v Beruškách
23.01.2018 Zimní olympiáda
20.01.2018 Zaťukal nám na okénko malý vrabeček
17.01.2018 Hrajeme si se sněhem
16.01.2018 Putování Afrikou - muzikoterapie
09.01.2018 Tři králové
06.09.2017 První den