Slůňata (3. třída)

Slůňata - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:

Učitelky :  Oldřiška Terebieniecová, Veronika Trávníčková

 Asistent pedagoga : Gabriela Novotná

Charakteristika třídy: 

Pro školní rok 2017 - 2018 je ve třídě Slůňat zapsáno 24 dětí ve věku 2,8 – 5,4 let. Z tohoto počtu je 9 chlapců a 15 děvčat. Mateřskou školu již navštěvovalo 22 dětí.

Třídní vzdělávací program navazuje na Školní vzdělávací program s názvem "Společně si hrát, objevovat, poznávat".

Bloky ŠVP rozpracováváme do podtémat v TVP. Podtémata prodloužíme nebo zařadíme nové.

Cíle Třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk, podporujeme prosociální chování.

Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Dětem umožníme postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze a ve stolování, rozvíjíme a prohlubujeme hygienické a kulturně společenské návyky.

Preventivní logopedické chvilky zařazujeme průběžně. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, děti si mohou vybrat nápoj slazený nebo čistou vodu. 

Naše práce není myslitelná bez úzké spolupráce s rodinou, protože rodinná výchova je základem, na kterém stavíme při další výchově a vzdělávání.  


Tématické bloky:

1)    - Svět kolem nás

2)    - Krok za krokem přírodou

3)    - Kultura, zvyky, tradice

4)    - Chceme žít zdravěNaše fotogalerie:

14.06.2018 Výlet-Dinopark
14.06.2018 Výlet-Dinopark 2
14.06.2018 Slavíme narozeniny
18.05.2018 Den Země
18.05.2018 Den Země 2
18.05.2018 Olympiáda Pez
18.05.2018 Olympiáda Pez 2
18.03.2018 Karneval
18.03.2018 Karneval 2
18.03.2018 Knihovna
18.03.2018 Výstava
06.02.2018 Sférické kino
06.02.2018 Hry na sněhu
06.02.2018 Zimní hry
06.02.2018 Zimní hry 2
26.01.2018 Putování Afrikou
15.01.2018 Skupinová práce
15.01.2018 Slavíme narozeniny
15.01.2018 Tělocvična
21.12.2017 Vánoční nadílka
18.12.2017 Mikuláš
18.12.2017 Ve třídě
12.11.2017 Tělocvična
12.11.2017 Pohádka v Záložně
12.11.2017 Podzimní hry
12.11.2017 Podzimní hry 2
12.11.2017 Barevný podzim
08.10.2017 Hry ve třídě
08.10.2017 Projekt zdraví dětem
08.10.2017 U pana Bartla
08.10.2017 U pana Bartla 2
08.10.2017 Na zahradě
08.10.2017 Na zahradě 2
08.10.2017 Na zahradě 3
08.10.2017 Na zahradě 4