Motýlci (2. třída)

Motýlci - MŠ Rousínov

Učitelky: Bc. Renata Popelová, Bc. Jitka Pernicová,

                Asistent pedagoga Vlasta Obořilová

Charakteristika třídy :

 Logopedická třída pro děti s narušenou komunikační
schopností.


    Třída je zaměřena na komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na individuální péči pro rozvíjení komunikačních schopností a odstraňování případných nerovnoměrností ve vývoji.

     Třídní program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebani, které jsou oproti vrstevníkům znevýhodněny poruchou řeči, souvisejícími nerovnoměrnostmi fyzického či psychického vývoje nebo vlivem sociokulturního prostředí.

     Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a individuálním postupu při osvojování poznatků a dovedností.

    Při vzdělávání je využíván pracovní sešit,, Kuliferda" pro předškolní děti a ,,Kuliferdík" pro mladší děti.

     Jedenkrát za 14 dnů cvičíme v tělocvičně při ZŠ a 6 dětí se v průběhu 1. pololetí zúčastní plaveckého výcviku ve Vyškově.

     Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci s ostatními. Umožnit mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a takové úrovně výsledků, které optimálně odpovídají jeho možnostem.


Soubory ke stažení:

Grafomotorika
Dechová cvičení
Systém logopedické intervence
Jemná motorika
Dotaznik