Motýlci (2. třída)

Motýlci - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:

Učitelky: Bc. Renata Popelová, Bc. Jitka Pernicová,

                Asistent pedagoga Vlasta Obořilová


Charakteristika třídy :

 Logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností.

   Třída je zaměřena na komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na individuální péči pro rozvíjení komunikačních schopností a odstraňování případných nerovnoměrností ve vývoji.

     Třídní program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebani, které jsou oproti vrstevníkům znevýhodněny poruchou řeči, souvisejícími nerovnoměrnostmi fyzického či psychického vývoje nebo vlivem sociokulturního prostředí.

     Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a individuálním postupu při osvojování poznatků a dovedností.

     Jedenkrát za 14 dnů cvičíme v tělocvičně při ZŠ a předškolní děti se v průběhu 1. pololetí zúčastní plaveckého výcviku ve Vyškově.

     Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci s ostatními. Umožnit mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a takové úrovně výsledků, které optimálně odpovídají jeho možnostem.


Naše fotogalerie:

22.05.2018 Muzikoterapie
17.05.2018 Cirkusové představení
16.05.2018 Besídka - Svátek Matek
09.05.2018 Beseda s policií
27.04.2018 Čarodějnický týden
20.04.2018 Morče na zahradě
19.04.2018 Tvoření z odpadového materiálu
18.04.2018 Den Země - úkoly na zahradě
17.04.2018 Máme rádi zvířata...
12.04.2018 Olympiada PEZ
22.02.2018 Maškarní bál
14.02.2018 Stavba domečku ze sněhu
30.01.2018 Péče o morčátko
23.01.2018 Zimní olympijské hry na školní zahradě
23.01.2018 Zimní olympijské hry na školní zahradě
17.01.2018 Sníh - hurá, jedeme z kopečka
12.01.2018 Plavání
21.12.2017 Vánoční nadílka
20.12.2017 Pohádka "Jedlička"
18.12.2017 Zimní hrátky se sněhem
12.12.2017 Vánoční pohádka
05.12.2017 Přišel k nám Mikuláš
21.11.2017 Matematika Hejného ve třídě
21.11.2017 Zimní pohádka v Záložně
15.11.2017 Podzim je tady
23.10.2017 Tvoření a hry ve třídě
23.10.2017 Hry v přírodě
18.10.2017 Podzimní hry
18.10.2017 Drakiáda
16.10.2017 Kouzelník Katonas v MŠ
05.10.2017 Pohádka O veliké řepě
27.09.2017 Logopedické chvilky
23.09.2017 Záchranná stanice Rajhrad
21.09.2017 Edukační program Rajhrad
19.09.2017 Beseda s p. Bartlem
15.09.2017 Po prázdninách ve školce
15.09.2017 Naše morčátko Kikinka

Soubory ke stažení:

Grafomotorika
Dechová cvičení
Systém logopedické intervence
Jemná motorika
Tabulka
Obrazek