Zajíčci (10. třída)

Zajíčci - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:

Učitelky: Bc. Jana Břoušková, Bc. Veronika Vlčková

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:


V 10. třídě Zajíčci je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 27 dětí ve věku 4,9 – 6,7 let, z toho 18 chlapců, 9 dívek. Naši mateřskou školu v loňském roce navštěvovalo 23 dětí, 4 další jsou nově příchozí. Děti v předškolní třídě povedeme zejména k co největší samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stolování a v neposlední řadě k samostatnosti v komunikaci s ostatními dětmi.

Budeme dbát na dodržování pravidel soužití v mateřské škole, podporovat rozvíjení prosociálních vztahů, aby mateřská škola byla pro děti příjemným prostřením a místem bezpečí a pohody.


TVP budeme zpracovávat dle ŠVP tak, aby u dětí byly na konci školního roku naplněny z velké části všechny kompetence uvedené v RVP. Do naší výchovně vzdělávací práce budeme například zapojovat logopedické chvilky, angličtinu, pravidelné hodiny tělocviku a další. V pravidelných intervalech se budeme individuálně věnovat dětem s OŠD.
Související články:

Hurá léto!
Jaro je tu...
Paní Zima kraluje
Putování za Vánoční hvězdou
Co přináší podzim
Ahoj školko a kamarádi

Naše fotogalerie:

21.06.2018 Výlet do Zoo Vyškov
21.06.2018 Výlet do Zoo Vyškov
10.06.2018 Beseda s hasiči
17.05.2018 Beseda s Policií ČR
17.05.2018 Besídka ke Dni matek
03.05.2018 Den Země
13.04.2018 Olympiáda PEZ
13.04.2018 Olympiáda PEZ
24.03.2018 Vystoupení v Záložně Červená Karkulka
12.03.2018 Karneval
12.03.2018 Karneval
24.01.2018 Zimní olympijské hry
24.01.2018 Zimní olympijské hry
18.01.2018 Putování Afrikou - muzikoterapie
18.01.2018 Hry na sněhu
20.12.2017 Vánoční besídka
20.12.2017 Vánoční tvoření
11.12.2017 Přišel k nám Mikuláš
23.10.2017 Výlet Rajhrad
18.10.2017 Podzimní hry
22.09.2017 Plavecký výcvik
19.09.2017 Beseda s ornitologem panem Bartlem