Včeličky (1. třída)

Včeličky - MŠ Rousínov

Aktuální téma výchovné práce:
Kdo nám pomáhá a chrání nás - složky IZS

Učitelky:  Sylva Málková, Bc. Hana Večeřová
                 Bc. Helena Vysoudilová


CHARAKTERISTIKA TŘÍDY


Pro školní rok 2017 – 2018 je ve třídě včeliček zapsáno 24 dětí ve věku 2,8 – 4 let. Z tohoto počtu je 11 chlapců a 13 děvčat. 10 dětí navštěvovalo třídu již v loňském roce, 1 chlapec přešel z jiné třídy, ostatní děti přišly nové z domova.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem „Společně si hrát, objevovat, poznávat“. TVP je přizpůsoben věku dětí, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Při práci s dětmi se střídají individuelní, skupinové a společné činnosti. O tom, co se s dětmi učíme, jsou rodiče pravidelně informováni na nástěnce v šatně i na webových stránkách naší třídy.

U nových dětí rozvíjíme především sebeobsluhu (samostatné oblékání, hygienické návyky, používání kapesníku, stolování...) a také zdvořilostní návyky.

Ve třídě zařazujeme pravidelné logopedické chvilky, rozvíjíme jemnou motoriku, zaměřujeme se na správné držení výtvarného materiálu (tužka, štětec, nůžky...), ale také motoriku hrubou (denně jsou zařazovány tělovýchovné činnosti a od října také s dětmi navštěvujeme každou lichou středu tělocvičnu ZŠ).

Po celý den je zajištěn pitný režim: při každém jídle dítě dostává pravidelně sklenici nápoje, mimo to má možnost kdykoliv během dne napustit si čaj či šťávu z přichystané konvice s ventilovou výpustí do vlastního hrnečku, který si přineslo z domova. Další možností je také nalití čisté vody ze džbánu. Pitný režim je zajištěn i na zahradě při pobytu venku.Naše fotogalerie:

01.06.2018 MDD na téma Budulínek
25.04.2018 Hrajeme si a pomáháme na zahradě
18.04.2018 Den Země
12.04.2018 Olympiáda Pez
20.03.2018 Vítání jara s vynášením smrtky
05.03.2018 V knihovně
22.02.2018 Maškarní karneval
23.01.2018 Zimní hry
18.01.2018 Aktivity ve třídě
17.01.2018 První sníh
22.12.2017 Předvánoční procházka aneb jdeme se podívat na kapříky
21.12.2017 Přišel k nám Ježíšek
08.12.2017 Pečeme perníčky
05.12.2017 Mikuláš
06.11.2017 Zvířata v lese a na poli
01.11.2017 Hrátky s listím
17.10.2017 Podzimní hra "Šel zahradník do zahrady"
12.10.2017 Kouzelník Katonas
12.10.2017 Zeleninový salát - vaření
21.09.2017 U ornitologa pana Bartla
13.09.2017 Co vše děláme
12.09.2017 Hrajeme si ve třídě
07.09.2017 První den ve školce