Aktualita

06.06.2018 - Schůzka rodičů nových dětí

Ve středu dne 20. 6. 2018 se bude konat ve sborovně školy schůzka rodičů dětí přijatých ke vzdělávání ve školním roce 2018 – 2019. Začátek bude v 15:00 hod. Rodiče obdrží Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, informace o provozu školy, stravování, platbách, akcích pro děti a další. Na schůzce se bude vybírat záloha na stravování ve výši 600,- Kč a úplata za září ve výši 400,- Kč. Žádám rodiče, aby přišli bez dětí. Děkuji. Helena Vysoudilová, řed. školy> Zpět na aktuality