Aktualita

05.03.2018 - Zápis do MŠ

Ředitelství mateřské školy oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 - 2019 se bude konat ve středu 9. května 2018 v době od 7:30 – 15:00 hodin v budově mateřské školy. Zapisovat se budou děti, které k datu 31. 8. 2018 dovrší věku tří let. Dle nové legislativy je pro děti, které k 1. 9. 2018 dosáhnou věku pěti let, předškolní vzdělávání povinné. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem na území města. Zákonný zástupce doloží tuto skutečnost při zápisu platným občanským průkazem. V den zápisu si mohou rodiče s dětmi prohlédnout prostory mateřské školy, a to v době od 7:00 – 10:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod. Pro vstup do tříd přineste sobě i dětem z hygienických důvodů přezůvky.> Zpět na aktuality