Aktualita

19.05.2017 - Schůzka nových rodičů

Schůzka nových rodičů se bude konat ve středu dne 28. 6. 2017 v 15,00 hod. ve sborovně mateřské školy. Rodičům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí do MŠ. Rodiče přinesou zálohu na stravu (600,- Kč) a úplatu za měsíc září (380,- Kč).> Zpět na aktuality