Články - MŠ Rousínov

Články

Podzimní úroda v mateřské školevloženo: 28.11.2013
Krásy již pomalu končícího podzimu, jeho barevnost a bohatství úrody jsou pro nás děti i učitelky každoroční inspirací k nejrůznějším tvořivým aktivitám a událostem. Posuďte sami:
V říjnu se děti vyřádily při putování za pokladem, který jim v přírodě schovali skřít...
Logoprojekt 2013vloženo: 21.10.2013
ROZVOJOVÝ PROGRAM ,,PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2013“
V červnu r. 2013 se naše mateřská škola zařadila se svým vypracovaným projektem ,,Každodenní logochvilka – jazyk cvičí kluk i holka“ mezi žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního r...
Chceme žít zdravěvloženo: 04.10.2013
Cílem projektu naší mateřské školy „Chceme žít zdravě“ je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu.
Vychází ze vzdělávacích cílů ročního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Během celého roku uskutečňujeme pro děti aktivity podporující zdraví. Zařazujeme poh...
Slavnostní otevření dvou tříd MŠvloženo: 04.10.2013

Na konci prázdnin byly dokončeny stavební práce na přístavbě mateřské školy. Vznikly zde dvě krásné, prosvětlené a prostorné třídy se sociálním zařízením a kuchyňkou, dvě šatny, sborovna a kancelář. Jako dodavatel stavebních prací se skvěle osvědčila firma Zlínské stavby s.r.o., kr...

Závěr školního rokuvloženo: 03.07.2013

 

Květen a červen byl v naší školičce ve znamení oslav a radosti z blížícího se konce školního roku. Učitelky připravily dětem mnoho činností, při kterých se vydováděly a prožily krásné chvíle. Posuďte sami!

Beseda
Dne 2.5.2013 se uskutečnila pro děti beseda s ...

Přístavba mateřské školyvloženo: 13.06.2013
Začátkem dubna začaly Zlínské stavby, a.s. s přístavbou mateřské školy. Škola se rozroste o dvě třídy s kapacitou 56 dětí. K datu 22. května je vybudován suterén a první nadzemní podlaží. Stávající budova s novou jsou propojeny instalačním kanálem. Výstavba probíhá dle plánu. Běhe...
Den Země vloženo: 23.05.2013
Programem výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole prolíná po celý rok mimo jiné také environmentální výchova.
U dětí se snažíme vypěstovat kladný citový vztah k živé i neživé přírodě, poznáváme její krásy, ale také dopad lidského působení na ni.
 S tímto té...
Klokanův kufrvloženo: 26.03.2013
Naše mateřská škola se v letošním školním roce zapojila do projektu „Klokanův kufr“.
Klokanův kufr je komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Přináší do MŠ široce použitelnou pomůcku pro diagnostiku a cílený rozvoj d...