Články - MŠ Rousínov

Články

Závěr školního rokuvloženo: 03.07.2013

 

Květen a červen byl v naší školičce ve znamení oslav a radosti z blížícího se konce školního roku. Učitelky připravily dětem mnoho činností, při kterých se vydováděly a prožily krásné chvíle. Posuďte sami!

Beseda
Dne 2.5.2013 se uskutečnila pro děti beseda s ...

Přístavba mateřské školyvloženo: 13.06.2013
Začátkem dubna začaly Zlínské stavby, a.s. s přístavbou mateřské školy. Škola se rozroste o dvě třídy s kapacitou 56 dětí. K datu 22. května je vybudován suterén a první nadzemní podlaží. Stávající budova s novou jsou propojeny instalačním kanálem. Výstavba probíhá dle plánu. Běhe...
Den Země vloženo: 23.05.2013
Programem výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole prolíná po celý rok mimo jiné také environmentální výchova.
U dětí se snažíme vypěstovat kladný citový vztah k živé i neživé přírodě, poznáváme její krásy, ale také dopad lidského působení na ni.
 S tímto té...
Klokanův kufrvloženo: 26.03.2013
Naše mateřská škola se v letošním školním roce zapojila do projektu „Klokanův kufr“.
Klokanův kufr je komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Přináší do MŠ široce použitelnou pomůcku pro diagnostiku a cílený rozvoj d...
Předškoláci trénují s rodičivloženo: 26.03.2013

Úderem půl čtvrté zasedají do pomyslných lavic v mateřské škole maminky a děti. Jen co si nachystají tužku a pracovní sešity, paní učitelka překontroluje domácí úkoly a bere si slovo. Hodina začíná.
 Co na tom, že dětem je pět nebo šest let a chodí teprve do mateřské školy. I t...

Zimní období ve školcevloženo: 28.01.2013

ZIMNÍ OBDOBÍ VE ŠKOLCE

Pořádný mráz a dostatek sněhu po dlouhé době dětem umožnil sportování a dovádění na sněhu. Chodíme s  dětmi na kopec, kde si užíváme jízdy na lopatách, koulování a stavění sněhuláků. Sníh jsme využili i k zimním olympijským hrám na zahradě M...

Jak děti v MŠ prožily podzimvloženo: 22.11.2012

V letošním školním roce nám přálo počasí a bylo dlouhé babí léto, proto jsme trávili většinu času venku. Děti si hrály, tvořily, cvičily, pozorovaly a využívaly nejrůznějších druhů přírodnin.
   Od září začali předškoláci dojíždět do Vyškova na plavecký kurz...

Podpora zdraví v MŠvloženo: 25.09.2012
Podpora zdraví v mateřské škole
 Není to žádná nadsázka, když prohlásíme, že podpora zdraví v mateřské škole se týká celé školy, všeho, co se v ní děje. A to proto, že předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobů chování, základů...