Články - MŠ Rousínov

Články

Pohybem ku zdravívloženo: 25.02.2015
V naší mateřské škole podporujeme pohyb dětí a to ve spontánních či řízených aktivitách, venku či ve třídě. V poslední době využíváme moderních aktivit jako je aerobik či cvičení na velkých míčích. Předškolní děti mají také možnost se účastnit předplavecké výuky. Vyt...
Větrníkový den v MŠvloženo: 21.11.2014
V rámci Evropského dne pro cystickou fibrózu se i naše desetitřídní mateřská škola zapojila do projektu Větrníkového dne. Všechny děti se  s nadšením pustily do vyrábění větrníků a každý nápad a pojetí bylo trošku jiné. V rámci tohoto projektu se děti dověděly něco o lidech s tout...
Logopedický projekt 2014vloženo: 21.11.2014

 V roce 2014 byl opět vypsán rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. V  programu bylo možno získat částku 80 000 Kč. I do tohoto programu se naše škola přihlásila s projektem pod názvem Naslouchej a hrej si – logopedickou péči všem dě...
Tělovýchovné činnosti v mateřské školevloženo: 03.11.2014
Jak říká známé heslo, „pohyb je život“, a u předškolních dětí to platí dvojnásob. Pro ně je pohyb přirozenou formou poznávání sebe sama, svého těla, komunikace s okolím, rozvíjení vlastních schopností a dovedností. Děti v tomto období dosahují největších pokroků, získáva...
Magic box – kouzelná skříňkavloženo: 28.10.2014
Naše mateřská škola má pro děti novou interaktivní pomůcku, Magic box, tedy kouzelnou skříňku. Jedná se o novou moderní technologii, která je kombinací interaktivního plátna o velikosti 1,2 x 2 metry a dataprojektoru. Plátno je umístěno přímo na koberci a děti s ním pracují pomocí elektronick...
Máme novou zahraduvloženo: 28.09.2014
Dne 26. 6. 2014 byla MŠ Rousínov předána zahrada v přírodním stylu. Tento projekt podpořilo město Rousínov a dodavatelem byla firma Květ. Celá zahrada se od té původní změnila k nepoznání. Nejenže přibyla spousta dětských prvků,  ale také se zrealizovala výsadba stromů, keřů a...
Školní rok v mateřské škole Rousínovvloženo: 20.06.2014

Během letošního školního roku se uskutečnila řada akcí v MŠ i mimo ni. Z tradičních a pravidelných to byla např. mikulášská nadílka, vánoční koledování s rozdáváním dárků v jednotlivých třídách, maškarní karneval, vítání jara, beseda s policií, hasiči, oslava MDD, tentokrát na ...

Škola před školouvloženo: 25.03.2014
Edukačně stimulační program pro předškoláky
V České republice je v mateřských školách věnována předškolákům příkladná péče. Vznikl program, který realizuje mnoho mateřských škol, nazvaný Edukačně stimulační program pro předškoláky. Nejprve se  učitelky z mate...

stránky: <123456789101112>