Články - MŠ Rousínov

Články

Jak to bylo?...Cesta do Betlémavloženo: 16.01.2017
V měsíci prosinci se  děti z mateřské školy zúčastnily představení Divadelního a výtvarného ansámblu D. A.V. A. Rousínov, které se uskutečnilo ve velkém sále Záložny. Mladí herci pod taktovkou režiséra MgA. Davida Kříže DiS. připravili pro děti představení s názvem „Živ...
Vánoční besídky vloženo: 16.01.2017
Jako každý rok se i letos v naší rousínovské mateřské škole uskutečnily vánoční besídky. Rodiče všech dětí byli pozváni, aby si v příjemné vánoční atmosféře vychutnali nejenom pár kousků cukroví, ale především krátká představení jejich ratolestí. V každé třídě proběhla besíd...
Povinnost předškolního vzdělávánívloženo: 16.01.2017
Novým právním institutem zakotveným ve školském zákoně s účinností od 1. 1. 2017 je povinnost předškolního vzdělávání. S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zaháj...
Vypouštění balónků Ježíškovi aneb podpora českého Ježíškavloženo: 01.01.2017
V rámci projektu Český Ježíšek se již tradičně konalo předvánoční Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, kterého se letos poprvé zúčastnila i MŠ Rousínov. V jeden den a v jednu chvíli se tak v celé republice sešly děti ze škol, školek, družin, spolků...
VÁNOČNÍ ČAS vloženo: 13.12.2016
Rok se s rokem sešel a na dveře zaťukal poslední měsíc v tomto roce a s ním čas adventu. Jeho dnešní podoba je spjata s rozsvěcováním vánočního stromu také v našem městě a při této slavnostní příležitosti zazpívaly i děti pěveckého sboru Puntík naší mateřské školy.
V tomto období...
Inkluze není novinkavloženo: 20.11.2016
 Od 1. září 2016 nabyla účinnost novela školského zákona, která zaručuje ve všech případech, kdy je to v zájmu žáků se znevýhodněním nebo se speciálními vzdělávacími potřebami, společné vzdělávání a podporu v běžné škole. Zaručuje jim větší podporu, než tomu bylo ...
Loučení s podzimem v mateřské školevloženo: 08.11.2016
Děti více než dospělí potřebují setkávání s reálným světem, potřebují smyslovou zkušenost naplněnou osobním prožitkem. V mateřské škole se snažíme děti zaujmout, vtáhnout do dění, aby ony samy byly aktéry, aby nejen viděly a slyšely, ale také „ochutnaly, osahaly si, očichaly...
Informace k poskytování dietního stravovánívloženo: 05.10.2016
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v § 2 odst. 4 uvádí, že provozovatel stravovacích služeb může poskytovat školní stravování v dietním režimu, a to za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem… V odst.  5 se hovoří  o výběru potravin, receptur a sestavování jíde...

stránky: <123456789101112>