Články - MŠ Rousínov

Články

Logopedie není nudavloženo: 20.06.2008
Pro úspěšnou nápravu vady řeči je třeba děti vhodně motivovat. Cvičení musejí být zábavná a děti se při nich nesmí nudit. V tom mi pomáhají vhodně zvolené pomůcky a hry.
Náprava výslovnosti spočívá v individuální práci s dítětem, ale ráda využívám i skupinovou činnost, při...
Oslavy 40. výročí založení MŠ Rousínovvloženo: 09.05.2008
V lednu letošního roku tomu bylo 40 let, kdy byl zahájen provoz v nynější budově MŠ v Rousínově. Samotné oslavy jsme posunuli na nejkrásnější měsíc v roce, květen, kdy slaví svátek všechny maminky.
Na pátek 9.5.2008 byl vyhlášen Den otevřených dveří v mateřské ško...
Rousínovská mateřinka v Nymburkuvloženo: 09.05.2008
Dne 9.-10. května 2008 proběhlo finále festivalu mateřských škol Mateřinka, které se konalo pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR ve Sportovním centru v Nymburce.
Zúčastnila se i děvčata z naší mateřské školy, jejichž pódiové vystoupení „Panenky“ pod ved...
Účast na vyškovské mateřince "Naše Panenky"vloženo: 26.03.2008
Ve středu 26. března 2008 se zúčastnila naše mateřská škola 7. ročníku festivalu
Vyškovská Mateřinka, který se konal v Sokolském domě ve Vyškově. Mateřinka je
nesoutěžní přehlídkou mateřských škol, která podporuje tvořivost, aktivitu, hudební a
pohybové cítění dětí.
Osmn...
Historie mateřského školství v Rousínověvloženo: 02.02.2008

Historie

Mateřská škola v Rousínově byla zřízena výnosem Zemské školní rady v Brně ze dne
1. listopadu 1945 a vyučování v jednom oddělení bylo zahájeno 9. listopadu 1945 v dřevěném
domku u starého hřiště získaném z konfiskovaného majetku po Němcích.
V ro...