Články - MŠ Rousínov

Články

Rozvoj artikulace v mateřské škole: jak s dětmi pracovat na lepší výslovnosti?vloženo: 31.05.2018
Řeč je unikátním způsobem dorozumívání. Převedení myšlenek do slov není jednoduchá disciplína a dítě si ji osvojuje postupně. Od zvuků a citoslovcí přechází k pojmům a následně větám. V předškolním věku dochází k výraznému rozvoji řečových dovedností. Učení přej...
Muzikoterapie v MŠvloženo: 31.05.2018
V lednu naší školku navštívila externistka, která děti přišla zahřát Africkou pohádkou, která byla doprovázena prvky muzikoterapie. Děti poslouchaly zajímavý příběh o Africe, její flóře i fauně a současně poslouchaly různé hudební nástroje, které napodobovali zvuky, které můžeme v...
PEZ Olympiáda vloženo: 31.05.2018
Projekt "PEZ Olympiáda" je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti předškolního věku a naše mš se zúčastnila.
Výtvarná soutěž nesla téma sport a pohybová aktivita dětí – které měly děti ztvárnit ve svých výtvarných dílech. Děti nejprve plnily dané sportovní úkony na jednotlivý...
Olympiáda v plavání vloženo: 31.05.2018
V pátek 25. 5. 2018 se zúčastnilo 6 dětí naší mateřské školy Olympiády v plavání ve vyškovském bazénu. Soutěž pořádala Plavecká škola Aleny Konkolové. Z celkového počtu 9 družstev  se rousínovské děti umístily na pěkném 4. místě.  V disciplíně jednotlivců v plavání na č...
Desatero pro rodiče dětí předškolního věkuvloženo: 28.03.2018
Blíží se zápis dětí do ZŠ a mnozí rodiče se rozhodují, zda nedat svému dítěti odklad školní docházky. V jejich rozhodování jim mohou pomoci tzv. Edukativně stimulační skupinky. Konají se v odpoledních hodinách a provádí je proškolené učitelky. Program skupin je rozvržen do 10 lek...
Vítání jaravloženo: 28.03.2018
  Tradice vítání jara sahá do hluboké historie po celém světě. V naší školce se můžeme pyšnit tím, že se vítání jara stalo opravdu dlouholetou tradicí. Díky dodržování zvyků se děti učí ctít tradice a vnímat je jako kulturu naší společnosti.  I přes dlouhodobé mrazy, kt...
Aktivity v naší mateřské škole vloženo: 28.03.2018
Vzhledem k tomu, že jsme moderní školkou současné doby, nabízíme dětem během celého školního roku mnoho nadstandardních aktivit.
Všechny děti jsou zapojeny do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Záměrem tohoto projektu je „pohyb jako každodenní potřeba dětí...
Putování Afrikou – pohádka s prvky muzikoterapievloženo: 02.02.2018
Co se vlastně skrývá pod pojmem muzikoterapie?

Muzikoterapii můžeme chápat jako terapeutický prostředek léčebné pedagogiky, při kterém je používána hudba. Příznivě působí na zlepšení koncentrace, zmírňuje hyperaktivitu, podporuje emoční uvolnění a celkové zkli...