Článek

ČERVEN


ČÍM CESTUJEME
- pojmenování dopravních prostředků, určení první hlásky ve slově a počtu slabik
- poznávání dopravních značek, trénink chůze přes přechod, semafory pro lidi a pro auta
- výrova létajícího balónu z papíru
- pohybové hry "Na auta", "Na barevné vlaky", "Na dopravního kouzelníka", "Na chodce"
- skupinová a individální práce s multiboardem, úkoly z "Kamínků" na téma doprava, značky

JEDEME NA VÝLET
- cvičení na školní zahradě: motivovaná překážková dráha, běh, cval, přeskoky, podlézání aj.; individuální plnění úkolů z projektu "Svět nekončí před vrátky"
- hra na pravdu: co děláme/neděláme v autobuse, při prohlídce zámku, u silnice aj.
- práce ve dvojicích: sestavení děje nebezpečné situace, komentáře dětí - co je správně, co není, jak se zachovat
- práce se včelkou BEE-BOT: programování dráhy včelky z místa na místo podle obrázkových instrukcí
- výtvarné činnosti: tiskání zmrzliny, kreslení na téma "Co se mi líbilo na výletě?"> Zpět na články