Článek

Hurá léto!


Téma:

Děti z celého světa
- mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

Pozor, jedou rychlá kola!
- uvědomovat si, že je důležité respektovat pravidla bezpečnosti na ulici, hřišti, škole
- vědět, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc
> Zpět na články