Článek

Muzikoterapie v MŠ


V lednu naší školku navštívila externistka, která děti přišla zahřát Africkou pohádkou, která byla doprovázena prvky muzikoterapie. Děti poslouchaly zajímavý příběh o Africe, její flóře i fauně a současně poslouchaly různé hudební nástroje, které napodobovali zvuky, které můžeme v Africe slyšet. Děti při rytmické hudbě tancovaly, relaxovaly a současně si mohly hudební nástroje prohlédnout.
Ve dnech 21.5.-23.5.2018 proběhlo další setkání, jehož tématem byla opět muzikoterapie. Navázali jsme na lednovou Africkou pohádku, při které se děti opět seznamovaly s dalšími různorodými hudebními nástroji. Tentokrát nástroje nejen prohlížely a poslouchaly, ale došlo i k jejich vyzkoušení, což se dětem velice líbilo, jelikož se nejednalo o standardní hudební nástroje, které používáme při běžném dni ve školce. Mohly se setkat např. s mořským bubnem, který napodobuje mořské vlny, s deštnou holí, která připomíná déšť, s hromozvukem, který má připomínat bouřku a dále s bubny různých velikostí, chřestidly, dřevěnými žabkami a krokodýly, Tibetskými miskami, se zvonkohrami a dalšími různorodými nástroji. Závěr pohádky byl opět spojen s relaxací dětí, která ovšem předcházela velkému finále v podobě společné africké písničky. Při této písničce děti zpívaly a hrály na hudební nástroje, které si samy vyzkoušely v průběhu celého příběhu. Děti si tyto návštěvy velice užívají, jelikož jsou pro ně zpestřením běžného dne v naší mateřské škole.
Bc. Monika Königová

> Zpět na články