Článek

Rozvoj artikulace v mateřské škole: jak s dětmi pracovat na lepší výslovnosti?


Řeč je unikátním způsobem dorozumívání. Převedení myšlenek do slov není jednoduchá disciplína a dítě si ji osvojuje postupně. Od zvuků a citoslovcí přechází k pojmům a následně větám. V předškolním věku dochází k výraznému rozvoji řečových dovedností. Učení přejímáním je neobyčejně rychlé a fixace správného návyku účinná, takže u předškoláků dochází k výraznému rozšíření slovní zásoby a také ke zpřesňování artikulace.                        
Pro rozvoj artikulace v praxi je důležité si nejprve pojmenovat, co přesně chcete s dětmi cvičit a rozvíjet, na co se zaměříte. Není možné dělat vše naráz. K tomu je zapotřebí si uvědomit, co všechno se na správné artikulaci podílí. Bude to spíše práce rtů, čelisti, lícních mimických svalů, či jazyka? Každé dítě například zná zvuky čerta, pusinku našpulí jako kapřík, napodobuje mlaskání koníka či se usmívá a mračí jako klaun.                                  
Nervové centrum, které má na starost pohyb špičky jazyka, je v mozku propojeno s jemnou motorikou, a proto jsou k rozvoji řeči ideální aktivity, které propojují pohyb ruky a prstů s mluvením, to jsou různá říkadla a prstová cvičení.                                                                
Podle jemné motoriky poznáte hodně o artikulačních dovednostech dítěte. Schopnost dělat prsty nejjemnější úkony a pohyby skutečně mnoho vypovídá o schopnosti vládnout špičkou jazyka. Jeho aktivní, případně pasivní role se projevuje zejména při výslovnosti hlásek L, R a Ř. Rozvojem jemné motoriky, například výtvarnou činností se zapojením prstů, zároveň posilujete i artikulační schopnosti jazyka.
Bc. Renata Popelová


> Zpět na články