Článek

KVĚTEN


JAKÉ JE TO U NÁS DOMA
- cvičení na zahradě: překážkový beh zahradou, strečinková cvičení s hůlkami, na stanovištích (hod do basket. koše, střelba do brány, hod do obruče)
- představení své rodiny kamarádům - jak se jmenují máma, táta a sourozenci, co spolu děláme
- rytmizace a melodizace říkadla "Mámu, tátu rádi máme", měníme hlas (hlasitý, tichý, vysoký, hluboký aj.)    
- didaktické úkoly: skládanky s různou náročností, hledání obličejů podle slovního popisu, hledání stínů
- sledování DVD "Kostičky" - Moje rodina, tvoření "stromu rodiny" z papíru

MAMINKA MÁ SVÁTEK
- diskuze na téma maminka: jaká je, jak vypadá, co nejlepšího vaří, co by ji nejvíce potěšilo?
- procvičování mimiky při vyjadřování nálad: máma je smutná, mračí se, usmívá...
- zhotovení přáníčka pro maminku: kreslení pastely, květina malovaná barvami, podpis
- skupinová činnost: skládání korálků pro maminku podle vzoru
- různé pohybové hry: "všichni domů", honička "na jména", "na zrcadlo", "maminka řekla"

KDE PRACUJE MÁMA S TÁTOU
- otázky v kruhu: Co znamená "Bez práce nejsou koláče?", Kde pracují rodiče?, Čím budeš, až vyrosteš?
- hry "na"... (zedníka, švadlenu, pekaře aj.) ve výtvarných činnostech, pantomimou, při cvičení (cvičení s cihličkami, šátky)
- pohybové hry "hněteme těsto" ve dvojicích, "šlapu si to do školky"
- příprava besídky pro maminky, divadlo v Záložně a Brně - v Radosti

POMÁHAJÍ NÁM V NOUZI
- seznámení s naším záchranným systémem, kdo tam patří, jak se správně jmenuje, popis jeho oblečení a činností (s fotkami, obrázky aj.
- výtvárná činnosti "hasiči" (práce s barvou)
- hasičská píseň
- pohybové hry "na hasiče", "řidiči a semafor", "tísňová čísla"
- hmatové hry - hledání jednoho tvaru mezi jinými
- skupinová činnost - Co patří k jednotlivým profesím?

DĚTI CELÉHO SVĚTA
- prohlížení atlasu světa, dětského atlasu, pojmenování kontinentů, obrazového materiálu a fotek na PC: Jsou všichni lidé stejní? Jak se liší? Jak se jmenují?
- cvičení na zahradě: překážková dráha s přelézáním a podlézáním, zdravotní cviky se stuhami, trénink přeskoků přes švihadlo, hod na malý cíl, relaxace se hrou "Po mé pravici je volné místo..."
- seznámení s písní "děti v Africe", doprovod na vyrobené nástroje; báseň "Ukaž jakou kůži máš"
- skupinové činnosti: "jedeme vlakem" - umísťování obrázků dětí podle pokynů, procvičení pojmů před, za mezi, uprostřed, první, poslední
- hra na pavučinu přátelství s klubkem
- plnění týdenních úkolů: sestavení názvu kontinentu dle vzoru, hledání korálků v rýži, skládání korálků podle schématu, určování první hlásky ve slově
> Zpět na články