Článek

Květen


MOJE RODINA


- znát a pojmenovat členy rodiny

- povídání si o rodině (společné zážitky, rituály,..)

- námětové hry na rodinu a děti, stavba domečku-konstruování

- písnička Maminka

- přáníčka maminkám, dopis maminceMAMINKY MAJÍ SVÁTEK

- Vv kresba a malba portrétu a postavy maminky (různé techniky: pastelky, pastely, voskovky, vodovky)

- grafomotorické pracovní listy - správný úchop tužky a procvičení uvolňovacích cviků pro zápěstí

- příprava besídky pro maminky nácvik básniček

- seznámení s pantomimou a následné hry (zrcadlo)


POVOLÁNÍ


- čím bych chtěl/a být, až budu velký/á

- poznávání povolání dle znaků

- pojmenování různých a běžných povolání, s kterými se děti setkávají

- pozorování toho, co se děje kolem násDOPRAVA

- tématu doprava předcházela beseda s policisty ČR o bezpečnosti pohybu na silnici a v její bezprostřední blízkosti

- kom. kruh - Co jsou to dopravní prostředky, jaké známe.

- bezpečnost na silnici - dem. obrázky, děti hádaly co je na nich špatně a jak to dělat správně. Seznámení se záchranými čísly.

- Vv dokreslování druhé půlky dopravního prostředku, různými technikami (vodovky, pastely, voskovky, pastelky) + nácvik dokreslování pozadíDĚTI MAJÍ SVÁTEK


- seznámení se s jinou kulturou

- uvědomit si, že všechny děti nemusí být stejné

- poznání dle znaků, ze které jiné země děti mohou být

- den dětí – zábavné dopoledne

> Zpět na články