Článek

DUBEN


S MAXIPSEM FÍKEM DO ŠKOLY
- Co nás čeká u zápisu? vyjádření představ a obav dětí, příprava na to, co je čeká
- hry na školu, procvičení situací: pozdravy a představování, znát svou adresu, trénink vázání tkaniček, úkoly z předmatematických a předčtenářských dovedností, procvičení stříhání a další
- procházka kolem budov místí základní školy, následně kresba zpaměti s pomocí tuše a vodových barev (důraz na upevnění správné techniky)
- zpěv písně "Proč?", uplatnění rytmických a melodických nástrojů

JARNÍ KVĚTINY
- poznávání jarních květin v přírodě i na obrázcích
- tulipán - práce s klovatinou a barvami, vystřihování
- pohybové hry "Květiny a včelky", "Jakou máš barvu?", "Na včely"
- setí a pozorování řeřichy
- pokus s obarvením okvětních lístků

NAŠE ZAHRADA
- luštění hádanek a skládání puzzle na téma "zahradní nářadí", pantomimické ztvárnění pohybu
- tvoření ptáčka pomocí klovatiny
- básnička ve dvojicích "Já jsem kos" a píseň s pohybem "Točíme kolečko na travičce"
- cvičení grafomotoriky a jemné morotiky (jízdy traktorem v papírovém bludišti, třídění semínek prsty nebo pinzetou
- zahradní práce a úklid na školkové zahradě, péče o jezírko a pozorování, co v něm žije

NA DVORKU
- seznámení s druhy domácích zvířat, opkování názvů mláďat, kde žijí, čím jsou lidem užiteční
- cvičení a pohybové chvilky inspirované zvířaty - honičky, překážkové dráhy aj.
- poznávání zvířat po zvuku ve skupině
- píseň s pohybem "Jdeme spolu na procházku" a hra na dvojce pán - pes, Jak se o pejsky staráme?, výtvarná činnost "Pes u boudy"> Zpět na články