Článek

BŘEZEN


ZNÁTE POHÁDKY?
- připomenutí klasických pohádek (O Červené Karkulkce, Perníková chaloupka aj.) s pomocí hádanek, obrázků, popisu postav aj.
- pohybové hry "Na krále", "Na vlka a ovečky"
- seznámení s písní J. Žáčka a P. Jurkoviče "Červená Karkulka", poslech téže pohádky v próze a ve verších
- motivace pohádkou k rozhovoru: Jak se chovat při setkání s neznámými lidmi? vyvození pravidel spolu s dětmi
- logopedické chvilky a prstové cvičení

KNIHA JE MŮJ KAMARÁD
- diskuze nad přinesenými knihami, seznámení s pojmy: knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrace apod.
- hry "Na ježibabu", "Na spící princeznu", "Pozor liška", "Na zlého čaroděje"
- práce ve skupinách: hledání rýmujících se dvojic obrázků, hledání písmen a skládání slov podle vzoru
- grafomotorická cvičení: horní oblouky (kopec pod hradem), lomené čáry (královská koruna), spirály (čarování kouzelníka)

JAK SE JARO OZÝVÁ
- pozorování přírody v okolí školy, co se změnilo a proč? (stoupá teplota, raší pupeny, mizí poslední sníh...)
- tělocvična: plnění dalších úkolů z projektu "Svět nekončí za vrátky": cvičení s míči - kutálení, hod na cíl, přihrávky; práce se švihadlem - správný úchop, jak točit, přeskoky
- jarní hry "Zima, zima, samá rýma", "Zimo, zimo, táhni pryč"
- třídění obrázků se symboly zimy a jara se zdůvodněním (motivace mluvit v celých, souvislých větách)

HODY, HODY, DOPROVODY
- diskuze ve skupině na téma "co patří k Velikonocům?"
- dekorování kraslic a vystřihování slepiček
- říkanky k velikonocům, píseň "Velikonoční"
- hry s vajíčky: hledání ve třídě, hledání podle barev, "Na lišku a kuřátka", "Pomlázka", "Na kuřátka"
- grafomotorické jednotažky, didaktické úkoly: jak se klube kuřátko, řazení kraslic podle velikosti, velikonoční sudoku> Zpět na články