Článek

Jaro je tu...


Témata:

Slepička a vajíčka
-Naučit se zpaměti krátké texty
- Vnímat umělecké a kluturní podněty, sledovat se zájmem dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

Brzy půjdu do školy
- Chápat základní číselné a matematické pojmy, souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat
- Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

Jaro dělá pokusy
- Vědomě využívat všech smyslů, záměrně si všímat
- Vnímat, že svět má svůj řáad, že je rozmanitý, pozoruhodný
- Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů> Zpět na články