Článek

Aktivity v naší mateřské škole


Vzhledem k tomu, že jsme moderní školkou současné doby, nabízíme dětem během celého školního roku mnoho nadstandardních aktivit.
Všechny děti jsou zapojeny do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Záměrem tohoto projektu je „pohyb jako každodenní potřeba dětí“ a zdravé řešení volnočasových aktivit.  Snažíme se podpořit první větší zájem o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů, jak u jednotlivce, tak ve skupině.  V letošním školním roce již proběhla zimní olympiáda a v dubnu se zapojíme do Olympiády PEZ. Ke zvýšení tělesné obratnosti napomáhá pravidelné cvičení v tělocvičně základní školy a každodenní pohyb dětí na čerstvém vzduchu. Čtyři skupiny předškoláků se účastnilo předplaveckého výcviku.
Děti s hudebním nadáním navštěvují dětský pěvecký sbor Puntík, se kterým vystupují při různých příležitostech nejen při školních slavnostech, ale jsou zapojovány do kulturního dění ve městě.
V průběhu dne jsou ve třídách zařazovány preventivní logopedické chvilky, zejména artikulační, dechová a prstová cvičení. Děti se špatnou výslovností jsou zařazovány do speciální logopedické třídy, kde se s nimi každodenně individuálně pracuje. Školka je zapojena do akce „Česko čte dětem“.
Nabízíme mnoho divadelních představení, koncertů, výtvarných výstav a seznamuje děti s literárním a dramatickým uměním. Učitelky hrají maňásková divadla, v měsíci knihy navštěvujeme městskou knihovnu. Pro předškoláky je připravena beseda s knihovnicí.
V oblasti informačních technologií je škola dobře vybavena a děti mají možnost pracovat s Albi knihami a elektronickými  tužkami, Magicboxem, multiboardem, tablety, včelkou Bee a s dalšími programy pro individuální i skupinové práce.
Rodiče zapojujeme je do dění v mateřské škole účastí ve společném tvoření, besídkách k různým příležitostem, nabízíme konzultace o dětech a  možnost společné práce rodičů a dětí v edukativně stimulačních skupinkách. Velmi oblíbená mezi dětmi i rodiči je spolupráce s cirkusem Le-Grando, který se letos uskuteční již po sedmé.
Do konce letošního školního roku se mohou naše děti těšit ještě na besedu s policisty, hasiči, na Den Země, návštěvu divadla Radost v Brně, představení spolku D.A.V.A., pohádku o ekologii, besedu se včelařem, oslavu Dne dětí, návštěvu základní školy a další akce. V červnu pak na společné výlety do přírody a za poznáním.  Na závěr roku se bude konat slavnostní rozloučení s předškoláky.

                                Veronika Trávníčková> Zpět na články