Článek

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


Blíží se zápis dětí do ZŠ a mnozí rodiče se rozhodují, zda nedat svému dítěti odklad školní docházky. V jejich rozhodování jim mohou pomoci tzv. Edukativně stimulační skupinky. Konají se v odpoledních hodinách a provádí je proškolené učitelky. Program skupin je rozvržen do 10 lekcí, ve skupině je 6 – 8 dětí. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a na sebe navazují. Lekce má přibližně hodinové trvání a dítě je navštěvuje spolu s rodičem. Přítomnost rodiče je velmi důležitá, získává tak náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat a jak rozvíjet potřebné schopnosti. Dále je mu umožněno vidět své dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při práci s dospělou osobou, při záměrných činnostech. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje.
V letošním školním roce navštěvuje tyto skupinky 16 dětí a doufáme, že budou rodičům i dětem ku prospěchu a správnému rozhodování.
V předškolních třídách jsou rodiče seznámeni  ještě s tzv. Desaterem. To je souhrn základních dovedností, které by mělo dítě zvládnout před vstupem do ZŠ:
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládnout přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost si záměrně zapamatovat a vědomě se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i praktickém životě

Hodně štěstí budoucím prvňáčkům!                                               
                                 Ivona Čajková, učitelka> Zpět na články