Článek

Putování Afrikou – pohádka s prvky muzikoterapie


Co se vlastně skrývá pod pojmem muzikoterapie?

Muzikoterapii můžeme chápat jako terapeutický prostředek léčebné pedagogiky, při kterém je používána hudba. Příznivě působí na zlepšení koncentrace, zmírňuje hyperaktivitu, podporuje emoční uvolnění a celkové zklidnění.

Právě díky účinkům této metody, se v naší mateřské škole uskutečnil program Putování Afrikou s prvky muzikoterapie, který vedla paní Sádlíková.

Program obsahoval relaxační i aktivní části. Děti se zapojovaly například tancem s šátky, zpěvem, hrou na různé rytmické nástroje. Také získaly nové poznatky o kulturách jiných národů, zvířatech a počasí v tropické oblasti. Vyprávění oživily zvuky etnických hudebních nástrojů, které do příběhu vstupovaly jako zvířata nebo přírodní živly. Děti slyšely hvízdání větru v poušti, zvonivé zvuky slunečních paprsků, šumění deště i dunění bouřky, zpěv domorodců a spoustu dalších zvuků, které probouzely dětskou fantazii a představivost.

Program Putování Afrikou si děti vychutnaly jak jen nejlépe to jen šlo a i paní učitelky se při něm příjemně zrelaxovaly.

Bc. Veronika Vlčková
> Zpět na články