Článek

Paní Zima kraluje


Témata:

Ledový týden
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

Zima jako v Grónsku
- poznávání jiných kultur
- vnímat, že svět má svůj řád a že je rozmanitý

Zimní sporty
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
- napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
- mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

Doba ledová
- mít povědomí o existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi
- vnímat, že svět je rozmanitý, pozoruhodný , pestrý

Co umí naše tělo
- Pojmenovat části těla a některé orgány, znát jejich funkce

Zdraví nás baví
- Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
- Chovat se tak, aby neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou a druhých

Ve škole máme karneval
- Ctít kulturní tradice
- Vnímat umělecké a kulturní podněty

Máme tu masopust hej, hej, hej!

- Ctít kulturní tradice
- Vnímat umělecké a kulturní podněty
- Vyjadřovat fantazii v tvořivých činnostech

Z pohádky do pohádky
- Řešit situace, úkoly, problémy
- Umět zhodnotit situaci, kladně i záporně
> Zpět na články