Článek

VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Po celkově vydařeném podzimu na sebe nenechal dlouho čekat čas adventu a přišlo krásné období roku s připraveným bohatým programem pro naše děti. I ony samy měly příležitost se v něm angažovat, a to jak v MŠ, tak i mimo ni.

Na první adventní neděli  zazpíval rousínovské veřejnosti pěvecký sbor Puntík při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu. Vystoupil také na celoškolní akci při tradičním vánočním koledování.

V úterý 5. prosince navštívil školu Svatý Mikuláš, který všem dětem za doprovodu anděla a čerta přinesl sladkou nadílku. K tomuto tématu zahrály učitelky dětem maňáskové divadlo.

Vánoční koncert dětí ZUŠ i divadelní představení Vánoční kouzlo v Záložně nás všechny naladilo
k předvánoční atmosféře. Nevynechali jsme ani možnost navštívit vánoční výstavu dětských prací
 v místní Synagoze, do které se děti aktivně zapojily. Tam děti zhlédly maňáskové divadélko Příběh o Marii.

Ve všech třídách proběhnou vánoční besídky s programem pro rodiče i malé společné tvoření rodičů a dětí.

Toto období je časem očekávání a radosti, všichni se snažíme působit na emoce dětí. Nabízíme jim nespočet různých činností, při kterých jsou přiměřeně svému věku průběžně seznamovány s dávnými lidovými zvyky a tradicemi.

                            Eva Skřivánková, učitelka MŠ


                   
> Zpět na články