Článek

Předškoláci z MŠ Rousínov se už vody nebojí


Každoročně se děti předškolních tříd z Mateřské školy Rousínov účastní plaveckého výcviku, který zajišťuje Plavecká škola Vyškov, zastoupená ředitelkou paní Alenou Konkolovou.
Výuka probíhá formou her, při kterých zkušení lektoři využívají řadu plaveckých pomůcek. Cílem plavecké výuky v předškolním věku není naučit dítě plavat, ale citlivým způsobem seznamovat děti s vodou, případně odstranit strach z plavání, aby se pobyt ve vodě stal pro děti příjemně stráveným časem. K dětem je přistupováno individuálně, neboť každé dítě má jiné plavecké dovednosti. Podle své výkonnosti jsou děti rozděleny do několika menších skupin, což lektorům umožňuje zajištění bezpečné a zároveň intenzivní plavecké výuky. Děti s žádnými nebo minimálními plaveckými dovednostmi se pohybují zejména v malém brouzdališti, kde se učí ponořit celé tělo do vody, namočit si obličej, zadržet dech, potopit se, pohybovat se různými způsoby ve vodě, to vše formou soutěží a her. Do většího bazénu chodí zkušenější děti, které se zde učí pohybovat v hluboké vodě, plavat pod vodou, skákat do vody, plavat nebo se pohybovat ve vodě s využitím nejrůznějších pomůcek.
Pro většinu dětí má první lekce nádech neznámého dobrodružství, ale jakmile kouzlo plavání objeví, následujících lekcí se již nemohou dočkat. Všechny zúčastněné těší, jak velké pokroky děti dělají již během prvních hodin plavání, neskrývanou radost potom předškoláci mají z mokrého vysvědčení, které obdrží na závěr plaveckého kurzu i drobné hračky na památku. Děkujeme tímto Plavecké škole Vyškov za mnohaletou spolupráci při zajištění předplavecké výuky u našich předškoláků.

        
                        Bc. Jana Břoušková, učitelka MŠ> Zpět na články