Článek

Prosinec


TŘPYTIVÝ ADVENT

ČERTE, ČERTE, ČERTÍKU

HRA

- tvoření protikladů, procvičování

- námětová hra na čerty, stavění pekla

- písnička s tanečkem Čertí tanec

- příprava na adventní čas

MIKULÁŠ A JEHO POMOCNÍCI

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ

- prac. Listy: co do řady nepatří, stíny přiřazování

- kimova hra

- porozumění textu legenda o sv. Mikuláši

- příprava na besídku


CESTA DO BETLÉMA

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

- příprava na besídku, učení a opakovaná básniček a písniček

seznámení s koledami

- tvoření dárečků pro rodiče

- seznámení s vánočním příběhem

- úkoly vztahující se k Vánocům


CESTA DO BETLÁMA (pokr.)

ŘEČ

- logo. Chvilka

- zvyky a tradice – krájení jablka, pouštění lodiček, hod botou

- tvoření kulis a kostýmů na besídku

-hry s novými hračkami

- tvoření vánoční atmosféry


> Zpět na články