Článek

Putování za Vánoční hvězdou


Témata:

Adventní čas

Mikuláši přijď dnes k nám
- naučit se zpaměti krátké texty

Vánoce přiházejí
-
osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro děti blízké

Tři králové
- porozumět slyšenému
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku
> Zpět na články