Článek

Co přináší podzim


Témata:

Barvy podzimu
- dovídat se nové věci, využívat zkušeností
- pečovat o životní prostředí

Vtváříme a dodržujeme pravidla
- spolupráce ve skupině
- respektovat potřeby jiného dítěte

Zvířátka z lesa
- všímat si změn v okolí
- zvládat jemnou motoriku, práce s nůžkami

Není drak jako drak

- zacházet s předměty denní potřeby
- naučit se zpaměti krátké texty, vytvářet homonyma
- osvojit si poznatky o okolním prostředí

Na svatého Martina, kouřívá se z komína
- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
> Zpět na články