Článek

Ahoj školko a kamarádi


Témata:
Po prázdninách ve školce
- navazovat kontakty s dospělými i dětmi

Vytváříme dodržujeme pravidla
- spolupracovat ve skupině, respektovat potřeby jiného dítěte

O Meluzíně z meluzánie
- využívat všech smyslů, pozorovat, všímat si, postřehovat

V babiččině zahrádce
- vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity ve vhdně formulovaných větách
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
- dozvídat se nové věci, využívat zkušeností

Co jsme našli v přírodě
- pomáhat pečovat o životní prostředí
- vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik
-
> Zpět na články