Článek

ZÁŘÍ


VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE
- seznamování s novými kamarády a třídou
- pravidla ve školce a třídě, bezpečné chování
- seznamovací hry a společné činnosti
- písnička "Tancovali myšák s myškou"

MEZI KAMARÁDY
- opakování a upevnění našich pravidel
- říkanka s pohybem "Kamarád"
- skupinová činnost: učíme se domlouvat, spolupracovat
- cvičíme motoriku: modelování z plastelíny, grafomotorika na velkém formátu

VLAŠTOVIČKO, LEŤ
- poslech příběhu "O poslední vlaštovce", sestavení děje podle obrázků
- puzzle k příběhu s různou náročností
- výtvarné činnosti: vlaštovky z proužků papíru, malování slunečnic
- výletění do Rajhradu (záchranná stanice, muzeum), a do Tučap (podzimní olympiáda)

MYŠKY CHTĚJÍ BÝT ZDRAVÉ
- účastníme se projektu o zdraví
- výtvarné činnosti: otisky rukou, čisté a špinavé
- společně rozlišujeme co je zdravé a co nezdravé
- hrajeme hry s tematem zdraví: na bacily, bakterie, na špinavé ruce

> Zpět na články