Článek

Říjen


V LESE HOUBOHLEDY
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, PAMĚŤ
- znát a poznat některé houby jedlé a jedovaté
- vědět, jak se chováme v lese
- kimova hra (zapamatovat si předměty, které se vztahují k lesu)
- pozorování a sušení hub

ZA  ZVÍŘÁTKY DO LESA
SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, PAMĚŤ
- poznávání stop zvířat, zvířátka
- zvuky lesa
- hry s přírodninami
- tematická vycháza k lesu (za zvířátky)

ODLÉTÁME DO TEPLÝCH KRAJIN

PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ
- exkurze do záchrané stanice Rajhrad
- povídání si o poznatcích z exkurze
- znát, kteří ptáci zůstávají/odlétají
- poznávání zvuků  známých ptáčků

HALLOWEEN

GRAFOMOTORIKA, KRESBA
- uvolňovací cviky ruky, prstová cvičení
- seznámení s tradicí
- ang.písnička k tématu
- vyřezávání dýně
> Zpět na články