Článek

Září


* S KAMARÁDY DO ŠKOLKY
  SOCIÁNÍ DOVEDNOSTI
- pravida ve třídě
- seznamování s novým prostředím třídy
- seznamování s kamarády
- hry seznamovací, kolektivní

* CO DĚLÁME CELÝ DEN
  
ČASOVÉ VNÍMÁNÍ
- režim dne
- časová posloupnost
- názvy dnů, den-noc
- roční období, počasí

* KOULELO SE, KOULELO

   ŘEČ
- slova nadřazená, podřazená
- rozdíly ovoce x zelenina
- barvy
- zdravá x nezdravá strava

* KUTÁLÍ SE BRAMBORA

  MATEMATICKÉ PŘESTAVY
- počítání do 10
- rozdíly ovoce x zelenina
- zvířátka na poli
- hospodářské stroje na poli, obilniny
> Zpět na články