Článek

Učení hrou


Děti předškolního věku se učí hrou – a takové učení je baví. Když si nechtějí s ničím hrát, na didaktickou pomůcku se vždy nalákají. Přitom si procvičují jemnou motoriku, představivost, postřeh, paměť, myšlení, řeč. Didaktické pomůcky vedou děti k osvojení si dovedností, které získají nápodobou, zkoušením a procvičováním. Také zefektivňují výuku.                              V naší mateřské škole využíváme programovatelnou robotickou hračku včelku Bee-bot. Je to digitální interaktivní pomůcka na rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a předmatematických dovedností.  Tato didaktická pomůcka má mnohostranné využití. Je potřeba mít hladkou podložku se čtvercovou sítí. Při použití různých podložek či obrázků se můžete s dětmi věnovat různým aktivitám (např. poznávání barev, zvířat, ročních období, atd.). Je mnoho dalších možností, jak využít schopnost včelky přemístit se z jednoho bodu do druhého. Pohybuje se po krocích ve 4 směrech: dopředu, dozadu, doleva a doprava. Jeden krok (pohyb po jednom dílku podložky). Jednoduchými tlačítky mohu děti včelku naprogramovat až na 40 kroků. Podložky mohou být univerzální – transparentní, do kterých si můžete vkládat vlastní obrázky a vymýšlet různé kombinace. Využít také můžete již tematicky zpracované podložky.
Podle instrukce programovaly děti včelku tak, aby jezdila vždy od obrázku zvířátka, který děti pojmenovaly, k obrázku mláďátka, které patří k dané mamince.
                                                                                                                                             Bc. Renata Popelová

> Zpět na články