Článek

Informace pro rodiče předškoláků


Vzhledem k posunu termínů zápisů do prvních tříd (1. 4. 2017 do 30. 4. 2017) informujeme rodiče předškoláků, aby požádali nejpozději do 15. 2. 2017 osobně, telefonicky nebo elektronicky o vyšetření školní připravenosti svých dětí.
Telefon: 517 348706
Email: podatelna@opppvyskov.cz
Adresa: Vyškov, Jungmannova 2
Vyšetření dětí pro důvodný odklad školní docházky bude probíhat přednostně v měsíci březnu a dubnu, aby zákonem stanovené podklady ze strany školského poradenského zařízení pro zápis do prvních ročníku měl zákonný zástupce k dispozici již při zápisu.
Proto je nezbytné dodržet výše uvedený termín podání žádosti.
V případě, že je dítě již v evidenci jiného školského poradenského zařízení, je vhodné, aby rodiče požádali o podklady k odkladu školní docházky tam.

Děkujeme za spolupráci
S pozdravem
Mgr. Jiljí Špičák
Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace
> Zpět na články