Článek

Vypouštění balónků Ježíškovi aneb podpora českého Ježíška


V rámci projektu Český Ježíšek se již tradičně konalo předvánoční Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, kterého se letos poprvé zúčastnila i MŠ Rousínov. V jeden den a v jednu chvíli se tak v celé republice sešly děti ze škol, školek, družin, spolků i celé rodiny. Organizátoři jim rozdali balónky s přáníčky a ty byly potom na pokyn z rádia najednou vypuštěny. 9.12.2016 tak v jeden okamžik vzlétlo k nebi celkem 78 535 balónků! V Rousínově akce probíhala na zahradě mateřské školy. Děti si svá přáníčka vytvořily s učitelkami ve třídě a ty je pak připevnily na nafouknutý balónek. Této akce se mohli zúčastnit i rodiče dětí a jejich sourozenci. Nejprve jsme si společně zazpívali vánoční koledu a pak, na pokyn Václava Vydry z rádia, společně  vypustili 312 balónků. Třeba jsme tak přispěli i k rekordu vypuštěných balónků v jednu chvíli. Možná přání Ježíšek splnil, ale společná radost dětí byla odměnou pro všechny přítomné. Rodičům dětí naší školy patří velké poděkování za sponzorování této akce.
Co je to za projekt a o co v něm jde?  
    Když v posledních letech docházelo ke kulturní tragedii, kdy české děti dávaly Ježíškovi podobu importovaného, komerčního a kulturně cizorodého Santa Clause, rozhodlo se sdružení Český Ježíšek podpořit Ježíška. Rozvíjí myšlenku obrody národních tradic a vytvoření světa, který by si s dětmi a jejich rodinami hrál, ale také je trochu vychovával a pomáhal jim. Vytvořil se prostor pro vytváření každoročních tématických rodinných her například Česko kreslí Ježíška, Česko vypráví a zpívá Ježíškovi, České vánoce s Ježíškem, České děti čtou s Ježíškem, Vypouštění balónků Ježíškovi. Také Český Ježíšek odepisuje dětem, kde nejen děti píší Ježíškovi, který jim se svými pomocníky na dopisy či emaily odpovídá.

                    Barbora Dominiková, učitelka MŠ Rousínov

> Zpět na články