Článek

VÁNOČNÍ ČAS


Rok se s rokem sešel a na dveře zaťukal poslední měsíc v tomto roce a s ním čas adventu. Jeho dnešní podoba je spjata s rozsvěcováním vánočního stromu také v našem městě a při této slavnostní příležitosti zazpívaly i děti pěveckého sboru Puntík naší mateřské školy.
V tomto období proběhlo několik celoškolních vánočních akcí. Tradičně děti navštívil Svatý Mikuláš s andělem a čertem a přinesli jim nadílku. V pátek 9. prosince v rámci události nazvané „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi aneb pokus o rekord“ jsme se pokusili o překonání dosavadního rekordu z roku 2014 v počtu balónků vypuštěných na více místech ČR ve stejný okamžik. Akce se uskutečnila na školní zahradě. Dále učitelky zahrály všem dětem maňáskové divadlo a chystají program „vánoční koledování“, po kterém Ježíšek do všech tříd naloží pod stromeček hračky. Každoročně jsou děti v období Vánoc také seznamovány s tradičními lidovými zvyky.
Všichni jsme se těšili na předvánoční atmosféru zpříjemněnou poslechem vánočních koled na koncertě žáků v ZUŠ, dále pak na představení divadelního souboru D.A.V.A. „Živý Betlém“, na pořad „Vánoční kabaret“ i vánoční loutkové divadlo v synagoze spojenou s výstavou betlémů.
Toto kouzelné období je časem očekávání a radosti z překvapení. Dětem je dopřáváno prožívat své pocity naplno. Jejich emoce jsou větší než ty u dospělých. Snažíme se působit na city dětí, využíváme prožitkového učení, nabízíme jim množství hudebních, literárních, výtvarných, pracovních i dramatických činností, které pak předvedou rodičům na vánočních besídkách ve svých třídách. Děti tu zažívají nezapomenutelné chvíle a okamžiky rozzářených očí při společném tvoření a vyrábění s rodiči.
Prostory školy po celý advent neodmyslitelně zdobily výrobky, do kterých děti vložily své nadšení a skrze které můžeme pozorovat jejich estetické cítění, vnímání a prožívání času Vánoc.
Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky!

                            Eva Skřivánková, učitelka MŠ Rousínov> Zpět na články