Článek

Informace k poskytování dietního stravování


Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v § 2 odst. 4 uvádí, že provozovatel stravovacích služeb může poskytovat školní stravování v dietním režimu, a to za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem… V odst.  5 se hovoří  o výběru potravin, receptur a sestavování jídelního lístku a způsobu přípravy jídel nutričním terapeutem.
    K poskytování dietního stravování ve školních jídelnách je nutné, aby tato jídelna byla materiálně a prostorově vybavena, i personálně zajištěna. To znamená, že strava se musí připravovat v odděleném prostoru, používat jen nádobí a pracovní pomůcky určené pro přípravu dietního jídla, suroviny a potraviny musí být uloženy odděleně od ostatních potravin, které se běžně používají pro přípravu všem ostatním strávníkům. Finanční limit na přípravu stravy by byl vzhledem k ceně surovin podstatně vyšší, než pro běžné strávníky.
    Při počtu 250 dětských strávníků v naší škole a přípravě dopoledních a odpoledních svačinek stejného počtu je velmi obtížné, aby kuchařky mimo svou běžnou práci připravovaly ještě odděleně 1 nebo 2 porce dietního jídla.
    Do doby, než se upraví legislativní podmínky pro přípravu dietního stravování ve školách a školských zařízeních (hlavně personální a finanční zajištění), budou muset rodiče zajišťovat dietní stravování dětem sami.
    V současné době nosí rodiče do mateřské školy vlastní dietní stravu jednomu dítěti. S vedením školy mají písemnou smlouvu o způsobu stravování a o odpovědnosti za nezávadnost  přinesené stravy. Kuchařky ji dítěti  ohřívají v mikrovlnné troubě a připravují na talíř.


                        Alena Jandová, vedoucí školní kuchyně MŠ Rousínov

> Zpět na články