Článek

JAK PŘIPRAVIT DĚTI NA VSTUP DO MŠ


S blížícím se začátkem školního roku přicházejí do MŠ nové děti. Pro děti a rodiče je to jejich velká změna v jejich dosavadním životě.
    Naše MŠ již druhým rokem nabízí těmto dětem tzv. adaptační program.
Rodiče a děti mohli v měsíci červnu navštívit některou ze tříd, kde byl pro děti připraven krátký program. Potom si děti mohly vyzkoušet sedět u stolečků a  sníst ovoce,  použít toaletu, něco si nakreslit nebo si jen tak pohrát a blíže se seznámit, co je v září čeká. Je nám líto, že této možnosti využilo málo rodičů.

Desatero pro snadnější adaptaci dítěte :
- mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti
- vyhněte se negativním popisům, jako „ tam tě naučí poslouchat“
- zvykejte dítě na odloučení; při odchodu dítěte s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte
- veďte děti k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle
- ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte
- pokud dítě bude plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní
- plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu
- za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny
- o možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou; příliš dlouhé loučení nebývá tím správným krokem
- pobyt ve školce v začátcích docházky zkraťte dítěti co možná nejvíce
- nástup dítěte do školky bychom měli všichni vnímat jako mimořádnou událost a měli si vyčlenit na dítě více času

                                                    I. Čajková, učitelka MŠ> Zpět na články