Článek

Hry s drumbeny


Ve dnech 9. - 11. května se děti společně s učitelkami zúčastnily výukového programu s  bubínky, tzv. drumbeny.
    Program se uskutečnil na školní zahradě, vždy v dopoledních hodinách. Děti byly rozděleny na mladší děti a předškoláky.  Program se lišil v délce i obsahu.
    Všechny děti pluly společně s lektorkou na ostrov lodí. Během cesty všechny překvapil déšť, ale na ostrov nakonec dopluli. Po celou dobu děti bubnovaly do rytmu dle pokynů.
    Na ostrově byl velký nepořádek (barevné míčky a drátěnky), který děti uklidily (roztřídily podle barvy do správných nádob) a současně přitom trénovaly hod na cíl. Předškoláci měli do cesty přidanou hru procvičující postřeh. Lektorka střídavě zvedala 2 - 4 barevné vlaječky a podle ukázaných barev si děti mezi sebou vyměňovaly místo u drumbenů. Následně dopluly stejně jako mladší děti zpět do školky.
    Během celého programu si děti procvičovaly orientaci v prostoru, barvy, rytmus, postřeh i přesnost v hodu na cíl. Akce měla u dětí velký úspěch.

    
                Bc. Monika Flösslerová, učitelka MŠ

> Zpět na články