Článek

Kuliferdova školka hrou


Již třetím rokem pracujeme s dětmi v logopedické třídě s časopisem Kuliferda. Během školního roku vychází šest pracovních sešitů, které dětem hradí rodiče. Pomocí úkolů v nich se rozvíjejí dovednosti budoucích školáků a pomáhají jim objevovat svět.
    Hravou formou děti připravujeme na školu a zároveň sledujeme individuální pokroky dětí. K sešitu jsou též metodické pokyny pro učitele, které obsahují konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
    V letošním školním roce jsme se zapojili do celoroční hry s Kuliferdou. V každém čísle pracovního sešitu najdeme společně s metodickými pokyny také jednoduchý herní úkol, který zařazujeme do aktivit s dětmi. Za jeho splnění dostanou dárky všechny děti a nejlepších pět školek dostane praktické odměny. Součástí hry je zasílání fotografií nebo videí, které můžete shlédnout na www.facebook.com/media/set nebo You Tube. Na nástěnce v šatně motýlků mohou rodiče sledovat herní plán. Na závěr hry, na konci května, proběhne slosování a jedna školka s dětmi, které se do hry zapojily, vezme Kuliferda s sebou autobusem na výlet do ZOO.
    První úkol z oblasti grafomotoriky je za námi. Již se těšíme na úkol druhý, který je zaměřený na rozvoj myšlení a získávání poznatků.
                                                          Bc. Renata Popelová, učitelka speciální třídy MŠ

> Zpět na články