Článek

ADAPTACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školy je velká změna. Některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Každé dítě je jiné, proto je doba „zvykání“ různě dlouhá.
    V procesu osamostatňování a úspěšného zapojení dětí do skupiny je důležitá spolupráce všech zúčastněných – pedagogů a rodičů s ohledem na aktuální potřeby každého dítěte.

    Z bezpečí domova se najednou ocitají v cizím prostředí bez maminky a vstříc novým zážitkům. Paní učitelky se svým laskavým přístupem snaží zmírnit jejich bolest z odloučení, dávají dostatek prostoru, aby si na režim ve školce přivykly.
Díky zkušenostem učitelského sboru a individuálnímu přístupu ke každému dítěti podle jeho potřeb, je zpravidla doba adaptace dítěte až na výjimky, velmi rychlá a brzy se u dětí dostavuje radost z pobytu v kolektivu.

    
M. Lugošová, L. Večeřová učitelky mateřské školy
> Zpět na články