Článek

Jak jsme prožili letošní školní rok


Během letošního školního roku se uskutečnila řada akcí v MŠ i mimo ni. Z těch pravidelných to byla např. mikulášská nadílka, vánoční koledování s rozdáváním dárků v jednotlivých třídách, setkání se Třemi králi před rousínovskou radnicí, maškarní karneval, vítání jara s házením smrtky do potoka Rakovce, návštěva knihovny, dále pak beseda s policií, hasiči, včelařem, navštívili jsme také pana Bartla, který měl pro děti přichystanou ukázku vypreparovaných zvířat a ptáků.  Proběhla oslava MDD, tentokrát na téma „Večerníček“, návštěva kasáren ve Vyškově, výlety k ukončení školního roku. Starší děti navštívily zámek Bučovice, mladší děti Zoo koutek a Hvězdárnu Vyškov. Na zahradě proběhl Den země s plněním ekologicky zaměřených úkolů a s roční přestávkou ( z důvodu budování zahrady) opět cirkus Le-Grando, na jehož programu se podílely samotné děti. V předškolních třídách proběhlo rozloučení s dětmi a jejich pasování na školáky.
 S dětmi jsme navštěvovali divadelní představení a koncerty v MŠ, ZUŠ, Záložně, viděli jsme i Krkonošskou pohádku a Tři čuníky v divadle Radost v Brně a na podzim jsme se zúčastnili hudebního vystoupení Dády Patrasové ve Slavkově. Učitelky hrály maňásková divadla, ve všech třídách proběhly besídky vánoční, ke Dni matek i podzimní tvoření s rodiči. Pěvecký sbor Puntík vystupoval na náměstí při rozsvěcování vánočního stromu a na setkání seniorů v Záložně.
 Děti zaujala také výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ na téma „ Yetti – sněžný muž“.
 Účastnili jsme se i několika výtvarných soutěží, děti kreslily křídami na silnici a svými výrobky přispěly také na vánoční a velikonoční výstavu do místní synagogy. Výrobky dětí zdobily také plot okolo MŠ v závěru školního roku.


                                                                        Sylva Málková
                                                                        učitelka MŠ Rousínov

> Zpět na články